ผลงานของเรา

                 ตรงนี้นะคะ ให้ทุกคนได้เสนอผลงานตัวเอง งานอะไรก็ได้ที่อยากโชว์ แต่มีข้อแม้ว่า  จะต้องส่งผ่านทางเมลล์ของ ครูสังคม นะคะ หากภาพใดหรือผลงานใดผ่านการพิจารณาแล้วว่า เหมาะสมก็จะได้โชว์อวดเพื่อน ๆ ค่ะ
 
 ดูตัวอย่างด้านล่างสิค่ะ เป็นผลงานของ คุณครูและเพื่อน ๆ พอทำได้ใช่ไหมคะ >> ผลงานของ คุณครู <<
          เป็นผลงานที่คุณครูหลายท่านได้สร้างไว้ มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันออกไป  แต่ที่แน่นอนที่สุดคือทุกท่านใช้สื่อเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ได้ นะคะ


>> ผลงานของ นักเรียน <<
                 มีนักเรียนหลายคนเมื่อเรียนรู้แล้วสามารถต่อยอดจากที่ครูสอนจนสามารถสร้างงานนำเสนอได้