แจ้ง/ประกาศ

แจ้ง/ประกาศ/ข่าว

      ช่วงนี้ใกล้เปิดภาคเรียนที่ 1/2560  แล้วครับ  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง จะดำเนินการให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มาเลือกซื้อเครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน และรับสวัสดิการต่างๆจากทางโรงเรียน ในช่วงวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 นใ เป็นต้นไป  โดยจะมีห้างร้านต่างๆมาเปิดบุทขายหลายร้าน  ดังนั้นก็ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ครับ