ติดต่อคุณครู

         หน้านี้สำหรับให้นักเรียนได้ติดต่อกับคุณครูในโรงเรียนผ่านทาง e-mail หรือทางโทรศัพท์
โดยตรงได้ทุกกรณี  นักเรียนสามารถคลิกที่ชื่อของคุณครูแต่ละท่านก็จะพบข้อมูล ครับ


       


ผู้อำนวยการ ประสาน  โคตรเมืองยศ                     ติดต่อผ่านทางอีเมลล์

     รองผู้อำนวยการ นรินทร์  นาบำรุง                         ติดต่อผ่านทางอีเมลล์

     ผู้ดูแลระบบ คุณครูสังคม  โพธิจันทร์                      ติดต่อทางเว็ปไซต์ของ รร.

     หน.สาระภาษาไทย คุณครูบรรจง  โพธิจันทร์           ติดต่อผ่านทางอีเมลล์