คลังความรู้

สิ่งที่ท่านยังไม่รู้ ถ้าท่านอยากรู้ อยากทำ และต้องทำในสิ่งที่ท่านต้องการ ให้ท่านศึกษา ลองทำ ผืดหรือถูกจะเป็นประสบการณ์ที่ท่านภาคภูมิใจ และสร้างสรรค์งานต่อไป
 >Gmail    เป็นบริการหนึ่งของ google เขาซึ่งความหมายของมันก็คือ google-mail นั่นเองครับ แต่เมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้ว  เราสามารถนำ username  และ  password  ไปทำกิจกรรมต่าง ๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตั้งหลายอย่าง ในบริหารของ g-mail เองหลังจากที่เราลงชื่อเข้าใช้แล้วเนี่ยก็มีเยอะเลย  มีอะไรบ้างศึกษาจากข้างล่างนี่เลยยยย............

   > การสมัคร Gmail 
                                
--- เปิดเว็ปบาร์วเซอร์ของ google  แล้วคลิกที่ Gmail
--- คลิกที่ สรัางบัญชี  จะเข้าสู่หน้าการกรอกขอ้มูล ส่วนตัว และ ชื่อ email ของเราให้ครบถ้วน  จากนั้นคลิกยอมรับข้อกำหนดของเขา รอสักครู่ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด หรือ กรอกข้อไม่ครบก็ต้องเริ่มต้นใหม่ครับ  ขอให้ทุกคนสนุกกับ Gmail ครับ
การถักเชือกแบบต่างๆ........ คุณก็ทำได้นะ
แบบที่ 1


แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4